I Sverige utvecklas skivbranschen och tillverkare av vinylskivor kämpar för att överleva. Konkurrensen med CD-tillverkare och onlinetjänster som Spotify är hård. . Trenden går mot att personer som har ett starkt musikintresse mer och mer börjar lyssna på vinyl eftersom det ger ett naturligare ljud. Att jämföra analogt vs digitalt ljud är lite som att jämföra vinylskivan med CD-skivan.

Analogt vs digitalt ljud = Vinylskiva vs CD-skiva

analogt vs digitalt ljudEn vinylskiva är till skillnad från en CD eller en Internettjänst analog. Att den är analog innebär att den återger HELA ljudbilden och inte en ljudbild som är upphackad i sekvenser. Problemet med digitalt ljud är ett det inte är en vågrörelse. Det är en sekvensiell rörelse och då kan delar av den totala ljudbilen helt enkelt inte få plats. Detta byggs sakta men säkert bort naturligtvis eftersom den digitala tekniken blir allt finkornigare. Den får högre upplösning och med högre upplösning kommer fler ljuddelar att följa med i det digitala ljudet. I framtiden är det tveksamt om det kommer att gå att höra skillnad mellan de båda ljudtyperna. Det analoga ljudet har trots allt sina begränsningar och digitalteknik tenderar att ta över det mesta så även ljud tror vi.

Analogt vs digitalt ljud – en sammanfattning

Digitalt ljud är mer exakt och brusfriare men saknar djupet som återfinns i analogt. När det gäller analogt vs digitalt ljud försvinner en viss ljudupplevelse när man går över till digitalt. Dock är trenden att det digitala ljudet blir bättre och bättre. Precis som all annan teknik i samhället så förbättras den. Förut byggde man in begränsningar för att spara bandbredd och utrymme. Idag när teknik är billigare behöver man inte göra de begränsningarna. Därmed blir det digitala ljudet bättre. 

Så framtiden ser ljus ut. Snart kommer vi förhoppningsvis ha det skarpa ljudet från CD-skivan kombinerat med det djupa analoga från vinylskivan.